Informace o projektu

Chytrý úřad

Úkolem projektu Chytrý úřad (CHU) je organizování nabídky ICT služeb formou sdílení komerčních a veřejných zdrojů k jejich poskytování. Pracujeme s dotačními příležitostmi.

V rámci potřeb územně samosprávných celků, svazků obcí a mikroregionů v duchu vládní strategie eGovernment vznikly projekty podporující nabídku ICT služeb v samosprávách. V otevřeném projektu Chytrý úřad realizujeme standardizovanou nabídku těchto služeb tak, aby byla dostupná všem samosprávám v území, jejich organizacím, svazkům obcí a mikroregionům a jejich prostřednictvím občanům a organizacím.

Spolupráce v rámci projektu Chytrý úřad umožní standardizaci těchto služeb, kvalitnější a levnější implementaci a sníží rizika. Navrhujeme spolupráci i na přípravě, implementaci projektu a na přípravě a výchově odborníků v této oblasti. Pracujeme s českým národním prostředním a s vazbami na nástroje centrálních projektů eGovernment.

Společný seminář projektu Chytrý úřad a Odboru informatiky Kraje Vysočina

Pozvánka – Nabídka ICT nástrojů formou služby

Klíčová témata

Úvod do projektu Chytrý úřad:
Ing. Pavel Nácovský, Panatec s.r.o., správce projektu Chytrý úřad (CHU)

Služby technologického centra a sítě ROWANet Kraje Vysočina pro obce a příspěvkové organizace:
Ing. Petr Pavlinec, Kraj Vysočina partner projektu C

HU Portálová řešení ve standardu Chytrý úřad:
Ing. Jaromír Látal, Datron a.s., partner C

HU Koncept elektronizace veřejných zakázek v rámci konceptu Chytrý úřad:
Ing. David Horký, QCM, s.r.o., partner C

HU Bezpečnostní management pro veřejnou správu v projektu Chytrý úřad:
Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA, Ing. Josef Handl, MSc, Vzdělávací ústav pro bezpečnostní strategie s.r.o.

Portál Chytrý úřad – elektronické agendy a práce s dokumenty:
Michal Vejvoda, Software602, a.s., partner CHU

Panelová diskuze:
Ing. Břetislav Dvořák - místopředseda odborového svazu státních orgánů a organizací, člen týmu pro veřejné služby a veřejnou správu Rady hospodářské a sociální dohody Zbyněk Grepl
Informatik města Nové Město na Moravě a další účastníci semináře

5. 10. 2015 od 9:00 hodin Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova 57, Jihlava, Sál B 3.16

Garant projektu Chytrý úřad

Panatec logo

Cílem tohoto projektu (CHÚ) je zorganizovat a nabídnout standardizované, jednoduše dostupné a jednotné ICT služby pro ÚSC a jejich organizace („územní samospráva“) v návaznosti na služby TCK. Pracovat na schopnosti pořídit a financovat služby. Zajímá Vás více? Kontaktujte garanta projektu Panatec.